Glenn Stangeland

Glenn Stangeland

Glenn Stangeland is the chief editor of Energi24.

Recent posts by Glenn Stangeland

1 min read

Har utviklet kunstig intelligens som skal brukes i styringen av Yme og Castberg

By Glenn Stangeland on 11/06/20 14:53

Fra Energi24 den 3. juni 2020:

Kairos Technology utvikler teknologi som bruker kunstig intelligens for å styre produksjonen av olje og gass på en mer effektiv måte.

Topics: Digitalization Artificial Intelligence